قوانین حمایتی درباره کارآفرینان کارساز نیستند

متاسفانه در بودجه سال آینده به رفع موانع تولید توجه نشده است

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه از بی‌اعتنایی برخی مسئولان به عقب.ماندگی کشور انتقاد کرد و گفت:
ما مسئولان، به پیشرفت کشورهای دیگر که تا چند سال پیش، شوره‌زاری بیش نبودند، بی‌توجه هستیم. چین چهل سال پیش ۱۵۰ میلیارد دلار تولید ناخالص ملی داشت. این آمار هم‌اکنون هشتاد برابر شده است‌. در این میان، ما نه تنها رشد نکردیم بلکه منابع خود را از جمله آب را از بین بردیم.

نایب‌رییس کمیسیون اجتماعی در ادامه بر ضرورت توجه کمیته امداد، سازمان بهزیستی و دیگر سازمان‌های مرتبط با جامعه معلولان به مرکز توانا و مجموعه تولیدی فیروز  تاکید کرد و اظهار داشت:  وضعیت آسیب‌های اجتماعی در کشور ایجاب می‌کند که  سازمان بهزیستی، کمیته امداد و سازمان‌های مرتبط، قبل از اقدامی به یک تغییر نگرش جدی در برنامه‌های خود بپردازند. در این نهادها بعد حمایتی، توانمندسازی و اشتغال‌زایی می‌لنگد. آن‌ها منابع خوبی در اختیار دارند اما الگوی مناسب و موجهی برای راه‌اندازی شیوه‌های کارآفرینی ندارند. مرکز معلولین توانا می‌تواند این الگو و تغییر بینش را به آن‌ها ارائه کند.

وی تصریح کرد: قرار بود کمیته امداد یک کانون زایشی بشود. نه اینکه تا چهل سال بعد پول پخش کند. تقسیم پول میان فقرا، جامعه را فقیرتر می‌کند باید آن‌ها را همچون مرکز توانا، توانمند کنیم تا بتوانند روی کار خود بیاستند.

محمدرضا بادامچی در ادامه از وجود مشکلات قانونی دربرابر سمن‌های حوزه کارآفرینی و حمایتی انتقاد و گفت: ما در کشورمان با باتلاق قوانین مواجه هستیم.‌ کسی به قانون توجه نمی‌کند. متاسفانه قوانین حمایتی از تولید ملی و‌ کارآفرینی کارساز نبوده است. کارآفرین‌ها تنها مانده‌اند.

وی گفت: سیستم اداری برای راه اندازی امور مردم ایجاد شده اما متاسفانه آنقدر ضعیف است که مانع حرکت چرخ های توسعه و کارآفرینی شده و بزرگترین آسیب را به مردم‌ می‌زند.

بادامچی در پایان بر عزم نمایندگان برای حل مشکلات کارآفرینان به‌خصوص کارآفرینان حوزه معلولان اشاره کرد و گفت: ما در تمام‌ مسیر از تصویب و ارتقای قوانین حمایتی تا نظارت بر اجرای درست قانون، در کنار کارآفرینان و‌معلولان هستیم. البته باید نهادهای اجرایی با نگرش صحیح به جامعه معلولان و‌ کارآفرینان، لوایح نتیجه‌بخشی به مجلس بیاورند. باید برای ارتقای وضعیت کارآفرینان، همه دستگاه‌ها، دست به کار شوند.