💬🔸قطعا اصلاح‌طلبان مجلس با استیضاح رئیس‌جمهوری مخالفند...

🔹موافقان استیضاح‌ آقای روحانی همان ۱۳ نفر هستند و همیشه در موضوعات مختلفی که در مجلس مطرح می‌‌شود دنبال هیاهو و تنش‌اند.

🔹هیچ کس در بین اصلاح‌طلبان مجلس به استیضاح رئیس‌جمهوری علاقه‌ای ندارد.

🔹ممکن است برخی انتقاداتی داشته باشند که طبیعی است، اما هیچ کس در این شرایط حاضر به همراهی با این گروه از اصولگرایان نیست/ایرنا