🔹محمدرضا بادامچی در نشست فراکسیون کارگری مجلس که با حضور شرکای اجتماعی کار یعنی کارگران، کارفرمایان و دولت که درخصوص تعیین دستمزد حداقلی برگزار شد، به لحاظ کردن خط فقر، تورم سال ۹۸ و به ویژه تورم اقلام خوراکی در تعیین دستمزد کارگران تاکید کرد.

🗣نایب‌رییس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت:

🔹دستمزد کارگران در حالی بررسی می‌شود که فاصله افزایش حداقل قیمت‌ سبد مصرفی کارگران از اول فروردین سال جاری تاکنون، به صورت میانگین یک میلیون و دویست تومان بوده است و به دلیل وضعیت نابسامان واحدهای تولیدی، با افزایش ۸۰ درصدی تورم تولیدکننده روبرو هستیم.