💬🔸محمدرضا بادامچی رییس فراکسیون کار در بازدید از کارخانه مهرگیاه:

🔹خلاقیت کارآفرینان کشورمان در بهره‌بردن از ظرفیت‌های زیست‌بوم ایرانی برای توسعه کارآفرینی جای تقدیر دارد.

🔹باید با حمایت از کارآفرینان صنایع بومی، عرصه را برای عرضه کالاهای ایرانی در بازار جهانی باز کرد.