رمز و راز #رونق_تولید و #توسعه_تولید_ملی، حمایت از کارآفرین‌ها و رفع انواع موانع تولید است. برای تحقق شعار سال۹۸، باید مسیر کارآفرینی هموار شود، قوانین کندکننده یا ضد تولید، اصلاح و به قوانین حمایتی تبدیل شود. با ابتنا به حقوق کارآفرین ها، می توان به عبور کشور از بحران، امید بست.