#رشتو
۱/ همچنان آشنایی و رفاقت شخصی و فشارهای جناحی، انتصاب مدیران کلان سازمان ها را رقم می زند، نه انتخاب براساس ارزیابی، شایستگی و کاردانی! این بار خسارت های بزرگ به بهانه جوانگرایی بر کشور تحمیل می شود و شیپور از سمت گشاد نواخته می شود.

۲/ با تاسف بسیار، اکنون با دور زدن جوانان واجد شرایط و شاغل در درون سازمان ها به ویژه متخصصین و اهل نظر در امور بازنسشتگی، فردی ناآشنا و با شرایط کاملا غیرمرتبط به عنوان مدیرعامل یکی از بزرگترین صندوق های کشوری منصوب می شود.

۳/ آیا نمی دانید انتصاب فردی بی تجربه و بدون کوچکترین سابقه اجرایی و مدیریتی در امور بازنشستگی در راس سازمان صندوق بازنشستگی کشوری چه نتایجی به بار خواهد آورد؟ فردی که یک شبه، نردبان رسیدن به مدیرعاملی صندوق را طی کرده است، چگونه می تواند مشکلات متنوع صندوق را مدیریت کند؟

۴/ متاسفانه این انتصاب، براساس ارزیابی عقلانی و قانونی اعضای هیئت امنای صندوق نبوده است لذا قطعا با اتکا به قوه اجباری انتصاب، یکه تازی و خودمحوری را پیشه خواهد کرد و معلوم نیست چه بر سر بازنشستگان بینوای این کشور خواهد آمد؟

۵/ معلوم نیست چگونه آلام و نیازهای سالخوردگان فرهیخته سامان خواهد یافت؟ فرصت آزمون و خطا برای جامعه مصیبت زده ما پایان یافته است. با انتصاب های غلط با سرمایه های مردم بازی نکنیم!

۶/ آیا انتصاب این‌چنینی، وهن قوانین، بی احترامی به اصول تصمیم گیری و دموکراسی و بی اعتنایی به حق انتخاب قانونی اعضای هیئت امنای صندوق بازنشستگی کشوری نیست؟ الله اعلم، شاید برای نابودی امید بازنشستگان و شاغلان کشوری انتصاب فردی بی تجربه و عاری از سوابق مربوطه راه مناسبی باشد...!!

💬🔸اعتراض شدید محمدرضا بادامچی، نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس به انتصاب مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور:

🔹این اقدام، وهن قوانین و بی اعتنایی به اصول تصمیم گیری و دموکراسی است

🔹این بار خسارت های بزرگ به بهانه جوانگرایی بر کشور تحمیل می شود و شیپور از سمت گشاد نواخته می شود

🔸همچنان آشنایی و رفاقت شخصی و فشارهای جناحی، انتصاب مدیران کلان سازمان ها را رقم می زند، نه انتخاب براساس ارزیابی، شایستگی و کاردانی! این بار خسارت های بزرگ به بهانه جوانگرایی بر کشور تحمیل می شود و شیپور از سمت گشاد نواخته می شود. با تاسف بسیار، اکنون با دور زدن جوانان واجد شرایط و شاغل در درون سازمان ها به ویژه متخصصین و اهل نظر در امور بازنسشتگی، فردی ناآشنا و با شرایط کاملا غیرمرتبط به عنوان مدیرعامل یکی از بزرگترین صندوق های کشوری منصوب می شود.

🔸آیا نمی دانید انتصاب فردی بی تجربه و بدون کوچکترین سابقه اجرایی و مدیریتی در امور بازنشستگی در راس سازمان صندوق بازنشستگی کشوری چه نتایجی به بار خواهد آورد؟ فردی که یک شبه، نردبان رسیدن به مدیرعاملی صندوق را طی کرده است، چگونه می تواند مشکلات متنوع صندوق را مدیریت کند؟

🔸متاسفانه این انتصاب، براساس ارزیابی عقلانی و قانونی اعضای هیئت امنای صندوق نبوده است لذا قطعا با اتکا به قوه اجباری انتصاب، یکه تازی و خودمحوری را پیشه خواهد کرد و معلوم نیست چه بر سر بازنشستگان بینوای این کشور خواهد آمد؟ معلوم نیست چگونه آلام و نیازهای سالخوردگان فرهیخته سامان خواهد یافت؟

🔸فرصت آزمون و خطا برای جامعه مصیبت زده ما پایان یافته است. با انتصاب های غلط با سرمایه های مردم بازی نکنیم. آیا انتصاب اینچنینی، وهن قوانین، بی احترامی به اصول تصمیم گیری و دموکراسی و بی اعتنایی به حق انتخاب قانونی اعضای هیئت امنای صندوق بازنشستگی کشوری نیست؟ الله اعلم، شاید برای نابودی امید بازنشستگان و شاغلان کشوری انتصاب فردی بی تجربه و عاری از سوابق مربوطه راه مناسبی باشد...!!