💬🔸 بشنوید| بادامچی: از سیل گسترده درس بگیریم و برای مدیریت بحران، فکری بکنیم.


👤 سه‌نقطه درباره درس‌های بحران سیل گفت:

🔹 سیلاب اخیر هشداری برای ما بود. باید با اتخاذ تدابیر حرفه‌ای، بتوانیم خود را برای بحران‌های بزرگ آماده کنیم.

🔹 نایب رییس کمیسیون اجتماعی افزود: چندگانگی در تصمیم‌گیری، ناهماهنگی‌های مدیریتی، عدم آمادگی، تصمیم‌های دقیقه نود، از نقاط ضعف ما در نحوه مواجهه با بحران بود.

🔹 این‌نماینده اصلاح‌طلب و عضو فراکسیون امید گفت: فراکسیون امید مجلس، حسب وظیفه خود در قبال ملت، با تشکیل ستاد بحران، حل مشکلات و تامین نیازمندی‌های آنان را تعقیب می‌کند و تا حل تمام مشکلات و بازگشت مردم به زندگی عادی، این ستاد برقرار خواهد بود.

🔚بادامچی در پاسخ به خبرنگار سه‌نقطه درباره تاخیر در حضور نماینده کوهدشت در مناطق سیل‌زده گفت:

🔹 آقای ملکشاهی از نمایندگان فعال و و خوب مجلس هستند. حتما توضیحات خود را دارند. البته مجلس به نحوه فعالیت نمایندگان نظارت می‌کند و اگر نمایندگان کم‌کاری کنند، رسیدگی می‌کند.