اتهام تروریستی به #سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جفا به ملت ایران و ادامه سیاستی است که آمریکا از کودتای ۲۸ مرداد علیه آزادی و استقلال ایرانیان اتخاذ کرده است. بزرگترین بازنده این اقدام دولت آمریکا است. دولت و ملت ایران صد سال آزگار با این تخاصم آشکار، آشنا هستند.