تاکید همه کارشناسان بر آن است که باید فرد مولفه‌هایی برای ازدواج داشته باشد تا بتواند برای آینده کشور مفید باشد.
فرد در سن کمتر از ۱۵ سال آمادگی روحی روانی جسمی برای ازدواج ندارد.
افراد برای ازدواج باید از عقلانیت لازم برخوردار باشند.
هرچه فرد برای ازدواج پخته‌تر عمل در زندگی موفق‌تر خواهد بود.