ما پیرامون کشورمان بیش از پانصد میلیون نفر جمعیت داریم که باید طرق دوستی و روابط اقتصادی را جایگزین اختلاف‌ها کنیم و‌ نگذاریم ماجراجویی‌ های دشمنان ایران بر روابط ما با همسایگان تاثیر بگذارد.
باید برای جذب سرمایه‌های آنان و به دست آوردن بازار بکر پانصد میلیونی همسایگان، در ترسیم سیاست‌های صلح‌ طلبانه بکوشیم و از این راه، هزاران شغل پایدار ایجاد کنیم.
یادمان نرود که آرمان ما رسیدن به وحدت جهان اسلام بود. این آرمان انقلابی افزون بر اینکه مقوله‌ای فرهنگی است، به‌صورت مستقیم با معیشت ما گره خورده است.
می‌توان تنها با اتکای عملی و‌ واقعگرایانه به این آرمان انقلابی، روی خط دیپلماسی وحدت، از یک سو بازار نیم‌ میلیاردی را به دست آورده و هزاران شغل ایجاد کنیم و از سوی دیگر از خشونت و‌ تهدیدهای متنوع امنیتی در جهان اسلام بکاهیم.
از دستگاه دیپلماسی و در رأس آن آقای دکتر ظریف می‌خواهم، استراتژی عملیاتی مشخصی را برای گسترش دیپلماسی اقتصادی در منطقه طراحی کنند و با کمک گرفتن از کارشناسان دلسوز و کاربلد، نقشه راه نفوذ دیپلماتیک و اقتصادی به بازار کشورهای همسایه را ارائه کنند.